Avís Legal

La Web de SiS Empordà Corredoria SL a partir d'ara "SiS mediadors d'assegurances" té com a objectiu posar al coneixament del públic en general, les activitats que realitza i dels serveis que presta.

SiS mediadors d'assegurances es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, modificacions de la informació que conté la Web o en la configuració i presentació de la mateixa.

A l’accedir a aquesta Web s’accepta que SiS mediadors d'assegurances no serà responsable de cap conseqüència, dany o perjudici que es derivi de l’accés o ús de la informació de la present Web o per l’accés a altres matèries d’Internet a través de les connexions amb aquesta Web.

El Copyright del material que conté aquesta Web es propietat de SiS mediadors d'assegurances. L’accés al mateix no implica autorització per a la seva reproducció i/o distribució i no està permés fer-ho sense el previ consentiment de SiS mediadors d'assegurances.

Les eventuals referències que es facin en la Web de SiS mediadors d'assegurances a qualsevol producte, servei, procés, enllaç, hipertext i qualsevol altre informació utilitzant la marca, el nom comercial o el fabricant o subministrador, etc. que siguin de titularitat de tercers no constitueix o implica recolzament, patrocini o recomanació per part de SiS mediadors d'assegurances.

La web www.sismda.com, utilitza cookies, petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’usuari i que ens permeten conéixer la seva freqüència de visites, els continguts més selecionats i els elements de seguretat que poden intervenir en el control d’accés a àrees restringides.

L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la seleció de la corresponent opció en el seu programa navegador.

L'exposició pública de les dades personals del Web master d'aquesta pàgina web ha d'estar tutelada per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecciò de Dades de Caràcter Personal basant-se en:
Article 1. Objecte. La present Llei Orgànica té per objectiu garantitzar i protegir, en el que concerneix al tractament de les dades personals, les llibertats públiques i els drets fundamentals de les persones físiques, i especialment del seu honor i intimitat personal i familiar.
La finalitat principal de la LSSI suggereix un fitxer informatitzat de tractament de dades personals a nivell de la Red a Espanya que la Llei orgànica de Protecció de dades en el Títol IV, capítol I defineix com Fitxers de Titularitat pública, tractant-se d'un fitxer informatitzat de dades personales a nivell de la red que així mateix hauria d'estar controlat per l'Agència de protecció de Dades d'Espanya, ens independent de l'Administració.
Exposats els punts i per a cumplir amb els requisits de la LSSI i sense ànim d'entorpir l'aplicació d'aquesta llei, el web master d'aquesta pàgina enviarà totes les seves dades personals a tota persona o ens que tingui un interès directe i lícit desenvolupant l'Art. 4.1 de la Llei de protecció de dades.
Les dades de caràcter personal només es podran recollir per al seu tractament, així com sotmetre-les a aquest tractament, quan siguin adequats, pertinents i no excessius en relació amb l'àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per les que s'haguin obtingut, per això pot sol·licitar-lo prèvia exposició de motius al web master mitjançant correu electrònic ferran@sismda.com.

El web master d'aquesta pàgina intenta evitar la utilització no autoritzada de les seves dades personals per terceres persones emparant-se a la Llei de protecció de dades, i desitja cumplir amb les obligacions de la LSSI.
Ferran Sabater Pau, és propietari del domini i la web www.sismda.com, i presta diferents serveis a Internet desde la web www.sismda.com a l'usuari o empreses en virtut dels termes i condicions del present acord de termes i condicions dels serveis ET.

Nota legal sobre la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE)

En compliment a la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE) informem:
Que al fer ús dels nostres serveis l'usuari accepta rebre comunicacions comercials periòdiques de les que podrá cancelar la seva suscripció mitjançant l'enviament d'un e-mail a ferran@sismda.com.
Que els serveis oferts son prestats per :
SiS Empordà Corredoria SL CIF B55137269 (SiS mediadors d'assegurances)
C/ Sant Isidre, 39 - 17480 Roses  (Girona)
Tel. 972675838
ferran@sismda.com

Nota legal sobre Llei Orgànica 15/1999 sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD)

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) el nostre fitxer de dades de Ferran Sabater Pau està inscrit en el Registre General de Protecció de Dades.

Les dades facilitades s'incorporaran al fitxer automatizat situat en les instal·lacions de l'empresa SiS mediadors d'assegurances a nom de Ferran Sabater Pau NIF 40.444.354-G i domicili social en C/ Alemanya, 18-20 Recinte Firal - 17600 Figueres (Girona) i direcció de correu electrònic ferran@sismda.com

El dret a l'accès, rectificació, cancelació i oposició podrà realitzar-se mitjançant correu ordinari a SiS mediadors d'assegurances C/ Alemanya, 15-17 Recinte Firal - 17600 Figueres (Girona)

 

SiS Empordà Corredoria, S.L.

Corredoria d'Assegurances Col·legiat núm. 73750 Núm. Resgistre DGPFAT J481GC Concertada assegurança RC article 27.1 e) Acreditada capacitat financera article 27.1 f) (Llei 26/2006, de 17 de Juliol, de mediació d'assegurances i reassegurances privades)

Contacte amb nosaltres

Atención: Los campos marcados con * son obligatorios.