Figueres

c/ Alemanya, 15-17

17600 - Figueres (Gi)


Roses

c/ Sant Isidre, 39

17480 Roses (Gi)


SiS Empordà Corredoria, S.L.

Corredoria d'Assegurances Col·legiat núm. 73750 Núm. Resgistre DGPFAT J481GC Concertada assegurança RC article 27.1 e) Acreditada capacitat financera article 27.1 f) (Llei 26/2006, de 17 de Juliol, de mediació d'assegurances i reassegurances privades)

Contacte amb nosaltres

Atención: Los campos marcados con * son obligatorios.